E1 technology

E1 - podstawowy system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych (64 kb / s) w telekomunikacji i łączności elektronicznej Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Japonią.

Łącze E1 pracuje na dwóch oddzielnych zestawach kabli, zwykle skrętka lub rzadziej już dziś kabel koncentryczny. Nominalny Sygnał 3 V (2,37 V na kablu koncentrycznym) jest zakodowany tak, aby uzyskać długotrwałe okresy bez zmiany polaryzacji. Przepustowość wynosi 2048 kb / s, łącze pracuje w trybie dupleksu (ang. Full duplex). Czas1 jest dzielony na 32 przedziały czasowe (ang. Time slot) określane TS0 - TS31. Transmisja pojedyncza ramki trwa (8000 transmisji na sekundę) w tym czasie w każdej szczelinie przesłanej jest 8 bitów informacji, odejściu od danej kabiny (8000 / sx 8 bit = 64 kb / s) i całego łącza (32 x 64 kb / s = 2048 kb / s). Pierwszy przedział (czas. 0, TS0) nie jest używany do danych, przesłane są nim bity własność m.in. synchronizacji (ang. framing), umożliwiając wykrywanie początku ramki i rozpoznawania stanów przedziały czasowych. Jeden przedział (TS16) jest zarezerwowany dla warunków sygnalizacyjnych.

W odróżnieniu od łączy T1 używam w Ameryce Płn., W łączu E1 wszystkie 8 bitów każda jest sprawa dla każdego połączenia.

Specyfikacja rysyk fizycznych hierarchicznych interfejsów cyfrowych (w tym E1) jest zawarta w poleceniu ITU-T G.703. Charakterystyka funkcjonalna tych interfejsów, ITU-TG.704

źródło: wikipedia.pl